TAKE YOUR
DISCOUNT
FOR A PASS

TRAIN 40% OFF

GRAB YOUR PASS
AT A LOWER PRICE
AND PASS YOUR
GYM CLASSES
WITH US

CHECK IT OUT

with usTrain

You have no idea how it works? It’s easy.

Complete the form and get a special discount code!
Train at a lower price and pass your gym classes with CityFit!

CityFit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twardej 18, Spektrum Tower, 23 piętro, 00-105 Warszawa jako Administrator Danych informuje, iż ujawnione w formularzu dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą po wyrażeniu zgody w celu udziału i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w regulaminie. Po udzieleniu niezależnych zgód dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach w nich określonych. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielane są dobrowolnie.